Polygony (.pol)

Z Xpl CZ
Přejít na: navigace, hledání

Polygony (.pol) slouží k umístění textury na zem, přičemž textura pak přesně kopíruje terén. Lze je libovolně vrstvit (nad dráhu, pod dráhu, vzájemně mezi sebou), definovat povrchy (jak se chová letadlo, když po nich jede) a určit, zda zvolená textura se má opakovat, či nikoliv. Využít je lze např. pro:

  • Vykreslení detailního ortofota v prostoru letiště
  • Definici vlastních asfaltů, betonů, dlažeb
  • Kreslení nápisů, obrazců na pojížděčky, dráhy

Definice polygonu

Definice každého polygonu se nachází v obyčejném textovém souboru s příponou pol, který obsahuje pár řádek textu. Ten můžete založit defakto v kterémkoliv adresáři vaší scenerky, já je dávám do podadresáře objects. Typický obsah pol souboru je následující:

A
850
DRAPED_POLYGON

TEXTURE ../textures/beton.png
SCALE 2.5 2.5
LAYER_GROUP taxiways +1
SURFACE concrete
DECAL_LIB lib/g10/decals/park_grass_wet.dcl

První tři řádky jsou hlavička, která je vždy stejná.

TEXTURE - definuje, jaká se má použít textura, cesta je relativně vůči pol souboru. Použít lze jak png, tak dds formát, podporován je samozřejmě alfa kanál.

SCALE - pokud se bude jednat o opakující se texturu, tak následující čísla určují velikost jednoho opakování. Jedná se o metry, přičemž lze použít i desetinná čísla.

LAYER_GROUP - určuje, ve které vrstvě se má polygon vykreslit, co má překrýt a naopak co lze nakreslit přes něj. Textově je určena základní vrstva, číslo za ní určuje offset, který může být od -5 do +5. Základní vrstvy mohou být například: terrain, taxiways, runways. Pokud chceme udělat dlažbu (opakující se textura) a přes ní namalovat znak heliportu, tak dlažbu uděláme jako taxiways 0 a malůvku jako taxiways +1, čímž zajistíme, že se vykreslí až přes dlažbu.

SURFACE - definuje jak se má chovat letadlo, když přes polygon přejíždí. Hodnoty mohou bát například: concrete, asphalt, grass, dirt, gravel.

DECAL_LIB - tímto příkazem lze dodefinovat jemnou texturu vytvářející strukturu při blízkých pohledech.

Umístění přes WED

V levé části okna se vybere příslušný *.pol soubor. V horní části obrazovky je nyní důležité zatržítko Use Texture Map, kterým se určuje, zda textura bude opakující se, či zda se natáhne jen jednou do naklikaného polygonu. Pokud je zatrženo, textura se neopakuje, pokud je tam křížek, textura bude opakující se a smysl začne dávat i parametr Heading, kterým se určuje natočení rastru vůči severu.

Wed pol.png

Po zvolení těchto parametrů se již jen nakliká příslušný polygon, u neopakujících se to bude čtverec, u opakujících není problém libovolný tvar. Pozor na zaškrtávátko Use Texture Map, tato volba již nelze později změnit. Heading lze upravovat a ladit i později.