Jak nainstalovat novou krajinu

Z Xpl CZ
Verze z 23. 2. 2016, 12:19, kterou vytvořil Masa (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Veškeré nové krajiny se instalují do adresáře Custom Scenery. V něm má každá doplňková krajina svůj vlastní adresář, který může být libovolně pojmenován. V tomto adresáři, aby vše správně fungovalo, pak hned na další úrovni musí být adresář Earth nav data. Správná struktura je tedy:

  • Custom Scenery
    • airport_LKBU_Bubovice
      • Earth nav data

Více o struktuře balíku s krajinou se lze dozvědět zde, pro samotnou instalaci to ale není potřeba, stačí dodržet strukturu uvedenou výše.

Většina krajin používá objekty z externích knihoven, které je potřeba mít pro správnou funkci nainstalované. To, které knihovny jsou potřeba, se dozvíte většinou z přiloženého readme. V připadě nenainstalování knihoven bude simulátor vypisovat chybové hlášky.

Instalace krajin se provádí jen na úrovní kopírování adresářů, případně editací scenery_packs.ini v textovém editoru. V samotném simulátoru se oproti MSFS nic ohledně doplňkových krajin nenastavuje, needituje, nepřidává.

Priority, vrstvení krajin

Nainstalované krajiny je potřeba mít správně uspořádané, je možné si to představit jako jednotlivé vrstvy, které kladete na sebe. Nejníž tedy bude terén s ortofotem, pak například globální lesy, domy, silnice a nakonec letiště, případně jednotlivé objekty. To, v jakém pořadí to simulátor bude vrstvit, je určeno v souboru scenery_packs.ini který naleznete v adresáři Custom scenery. Každý řádek v tomto souboru odpovídá jednomu adresáři s doplňkovou krajinou. Co je v tomto souboru nahoře, bude i v simulátoru nahoře, co je dole, bude uplně ve spod. Nově přidané adresáře si simulátor přidává do scenery_packs.ini sám při spuštění a to na jeho začátek. Existují dva způsoby, jak si udržovat správné pořadí vrstev:

Pojmenování adresářů podle abecedy, mazání scenery_packs.ini

Adresáře, ve kterých máte doplňkové krajiny, pojmenujte tak, aby při seřazení podle abecedy jejich pořadí odpovídalo tomu, jak je chcete mít vrstvené v simulátoru. Následně smažte soubor scenery_packs.ini a spusťte simulátor. Vytvoří se nový scenery_packs.ini, který bude obsahovat záznamy tak, jak jdou adresáře abecedne po sobě.

Manuální péče o scenery_packs.ini

Při tomto způsobu údržby se scenery_packs.ini nemaže, naopak se o něj s láskou staráme. Adresáře s krajinami je možné mít pojmenované libovolně a necháváme simulátor přidávat nové automaticky navrch. Pokud je potřeba něco posunout níže, přesuneme řádek ručně v libovolném textovém editoru na požadované místo a uložíme. Pokud chceme, aby simulátor nějakou krajinu nenačítal, je možné toho docílit jen úpravou scenery_packs.ini a to změnou SCENERY_PACK na SCENERY_PACK_DISABLED. Nemusíme tedy fyzicky mazat nebo přesouvat adresář z Custom scenery.