Jak vytvořit ve scenérii světlo

Z Xpl CZ
Přejít na: navigace, hledání

Světla můžeme rozdělit do dvou kategorií dle toho, jestli se jedná o zdroj světla nebo o záři, kterou světlo vydává.

  • zdroj světla (Billboard Light) je například žárovka ve scenérii, která svítí. Zobrazuje se i při vypnutém HDR módu.
  • záře, kterou světlo vydává (Spill Light) se promítá na okolní předměty, které jsou světlem osvícené. Zobrazuje se jenom při zapnutém HDR módu.


Světla v X-Planu se umísťují do scenérie jako součást některého z objektů. Zapisují se na konec .obj souboru buď samostatně nebo třeba jako součást nějaké animace. Je možno je zapsat do .obj souboru ručně nebo jsou sem umístěny automaticky v rámci exportu .obj souboru z 3D editoru (Blender, Sketchup). U komplikovanějších světel a animací je vždy bezpečnější je umístit do .obj souboru ručním zápisem.


Obecný formát zápisu světla je:

Typ světla + v některém případě název světla + 3 parametry pro určení pozice světla + 9 dalších parametrů ovlivňujících funkci světla + v některém případě dataref


Typ světla + název světla:

LIGHT_CUSTOM

LIGHT_SPILL_CUSTOM

LIGHT_NAMED + název světla

LIGHT_PARAM + název světla


3 parametry pro určení pozice světla

<x> <y> <z>, určují pozici světla ve scenérii v metrech


9 dalších parametrů ovlivňujících funkci světla


Dataref

Soubor příkazů, které mohou měnit některý z 9 parametrů nebo mu přiřadit jinou funkci, než jakou původně měl


Podle formátu zápisu můžeme světla rozdělit do čtyř logických celků


a) Custom Light, plně přizpůsobitelný zdroj světla


Formát zápisu je:

LIGHT_CUSTOM <x> <y> <z> <r> <g> < b > <a> < s > <s1> <t1> <s2> <t2> <dataref>

r, g, b parametry určují barvu světla, hodnoty od 0 do 1

a je alfa, určující intenzitu světla, hodnoty od 0 do 1, při hodnotě 0 světlo nesvítí

s je velikost světla, není určena žádnou metrickou jednotkou, větší hodnota vytváří větší světlo, je zapotřebí experimentovat

s1, t1, s2, t2 jsou x-y koordináty, podle kterých je světlu přiřazena příslušná textura z .png souboru, hodnoty od 0 do 1. Je zapotřebí experimetovat nebo si raději nějaký .obj soubor obsahující Custom Light v X-Planu najít a zkoušet experimetovat s ním. Custom Light je možno najít třeba v objektech letištních majáků: Resources/default scenery/sim objects/apt_beacons, toto světlo je ale součástí animace, takže rotuje a není všesměrové, protože je již ovlivněné datarefem.


Já nemám Custom Lights moc ráda, protože je u nich (při mém nastavení X-Planu) v noci často vidět prosvítání okraje textury. Konkrétně u světel, která rotují. A dále Custom Lights ani nevypadají tak realisticky a pěkně jako Named Lights a Param Lights. Výhodou Custom Lights je tedy dobrá konfigurovatelnost barvy a vzhledu. Nevýhodou je, že bez datarefu světlo jenom všesměrově svítí ve dne i v noci. Pokud tedy uživatel neumí pracovat s datarefy, tak je další konfigurace světla nemožná. A další nevýhodou je výše zmíněný ne příliš pěkný vzhled světla.


b) Custom Spill Light, plně přizpůsobitelná záře, kterou světlo vydává


c) Named Light


d) Parametrized Light